Kommande kursavsnitt

Kurserna är under uppbyggnad och kommer att omfatta en rad olika svårighetsgrader och inriktningar.

En del kursavsnitt är gratis men kräver att du har en aktiv prenumeration för att kunna ta del av dem. Andra avsnitt behöver du betala en avgift för att kunna se. För att hålla priserna nere kommer vi att tillämpa ett periodpris som ger dig möjlighet att köpa enskilda avsnitt eller kategorier. Perioderna kan vara korta eller långa beroende på dina behov och önskemål. Tänk dock på att avsnitten kommer att uppdateras hela tiden i takt med att nya versioner av tillägg ges ut och att avsnitt om nya tillägg och metoder ständigt tillkommer.

Vi planerar kursavsnitt för:

 • Joomlas grundfunktioner
 • Tillägg du inte kan vara utan
 • Akeeba Backup
 • Akeeba Admin Tools
 • Akeeba Subscriptions
 • NoNumbers Extensions
 • JCE Editor
 • sh404SEF
 • mm

Vi kommer att ha avancerade avsnitt för:

 • Joomla ACL
 • Joomla Multispråk
 • Nyhetsbrevhantering
 • Prenumerationer med RSmembership, Akeeba Subscritions, redMember mfl
 • e-handelssystem som J2Store
 • Eventhantering med RSevents, jEvents, redEvents mfl
 • Bokningssystem som redBooking, Appointement Booking Pro, JomRes mfl
 • .. och mycket annat

Lämna gärna synpunkter på vad just du skulle vilja se och lära.